ПРОЕКТ „РЕВИТАЛИЗИРАНИ ПРОСТРАНСТВА В СВЕТОВНАТА КУЛТУРНА ЦЕННОСТ СТАРИНЕН ГРАД НЕСЕБЪР – ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ“

РАБОТИМ ЗАЕДНО ЗА ПО-ЗЕЛЕНА, ПО-КОНКУРЕНТНА И ПО-ПРИОБЩАВАЩА ЕВРОПА

Име на проекта: „Ревитализирани пространства в световната културна ценност Старинен град Несебър – Етнографски музей“

Програма: Културно предприемачество, наследство и сътрудничество

Номер от ИСУН: BGCULTURE-1.001-0003-C01

Обща стойност на проекта: 765 861.97 BGN

Източник на финансиране: Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство

Продължителност: 24 месеца

Бенефициент: Община Несебър

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

etnografski muzei 4

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Несебър е един от най-значимите културно-исторически обекти в България. Той е включен в списъка на ЮНЕСКО за обекти на световното културно наследство през 1983 г. поради многобройните запазени паметници на културата, както на сушата, така и под водата, и уникалния, автентичен и добре запазен исторически и природен пейзаж.

Проектното предложение „Ревитализирани пространства в световната културна ценност Старинен град Несебър – Етнографски музей“ предвижда ревитализиране на пространства в Етнографския музей в Стария Несебър, който се помещава в къщата на Москояни – типична архитектура за Черноморието от късния период на Възраждането и създаване на постоянна изложба чрез иновативни средства, като по този начин се цели удовлетворяването на потребността от подобряване представянето на културното наследство и насърчаване на културното предприемачество в гр. Несебър – единcтвеният бългаpcки гpад под закрилата на ЮНЕСКО като част от световното културно наследство.

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

В рамките на проекта ще бъде извършен текущ ремонт на сградата – реставрация и ремонт на врати и прозорци, ремонт на покрив, подове, стени, инсталации, с цел внасяне на качествено подобрение в експозиционните пространства на музея и разширяването им чрез обновяване на неизползваеми до момента помещения.
Същевременно ще бъде доставено специализирано оборудване и други елементи, което допринася за развитие и привличане на нови публики – въвеждане на интерактивни дейности, осигуряване на по-голяма видимост, двупосочно взаимодействие между посетителя и музейния експонат чрез аудио, видео, виртуална реалност и други способи.